Çağrı Mərkəzi

Maliyyə hesabatları

“Bakı Telefon Rabitəsi” MMC-nin konsolidasiya edilmiş maliyyə vəziyyəti haqqında 2015 və 2016-cı illər üzrə hesabatı

“Bakı Telefon Rabitəsi” MMC-nin Beynəlxalq maliyyə hesabatı standartlarına uyğun konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları və müstəqil auditorun 2017-ci il üzrə hesabatı

“Bakı Telefon Rabitəsi” MMC-nin İllik Maliyyə Fəaliyyəti haqqında 2018-ci il üzrə hesabatı

“Bakı Telefon Rabitəsi” MMC-nin Beynəlxalq maliyyə hesabatı standartlarına uyğun konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları və müstəqil auditorun 2018-ci il üzrə hesabatı

“Bakı Telefon Rabitəsi” MMC-nin 2019-cu il üzrə İllik Maliyyə Fəaliyyəti haqqında hesabatı 

"Azərrabitəlayihə" MMC-nin 2019-cu il üzrə İllik Maliyyə Fəaliyyəti haqqında hesabatı 

“Bakı Telefon Rabitəsi” MMC-nin Beynəlxalq maliyyə hesabatı standartlarına uyğun konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları və müstəqil auditorun 2019-cu il üzrə hesabatı

“Bakı Telefon Rabitəsi” MMC-nin 2020-ci il audit edilmiş maliyyə hesabatlarının qısa icmalı

“Bakı Telefon Rabitəsi” MMC-nin 2021-ci il audit edilmiş maliyyə hesabatlarının qısa icmalı

“Bakı Telefon Rabitəsi” MMC-nin 2020-ci il üzrə kənar audit hesabatı

“Bakı Telefon Rabitəsi” MMC-nin 2021-ci il üzrə kənar audit hesabatı 

 

Mənə zəng edin

-dan
-dək
Göndərilir...

Həftənin 5 iş günü ərzində
saat 09:00-dan 18:00-dək xidmətinizdəyik.

Close